Ausstellungen

Ausstellungspläne / Ausstellungsresultate 2022

Ausstellung 2022

Datum

Ausstellungsort

Verein

Teilnahme mit...

Erfolge

07.05.-08.05.2022

Erfurt

Felina e.V.

Lilly, Lady Leticia, Kate, Ulalomé, Kolja

Kolja 

2 CAC

nom. BIS

Lilly

2x V2

1x CACJ

Leticia

3x CACJ

2x nom. BIS

1x BIS

Kate

3x CAC

2x nom.BIS

Ulalomé

3x CAC

2x nom BIS

1x Sonderpreis

01.10.-02.10.2022

Altlandsberg

Felina e.V.


Ausstellungspläne / Ausstellungsresultate 2020

Datum

Ausstellungsort

Verein

Teilnahme mit...

Erfolge

07.03.-08.03.2020

Paaren / Glien

Berliner Pro Cat e.V.

Hugo Boss, C*Indigo, Frau Schmidt, Rabea,

Hugo Boss

1x CACM


Rabea

2x CACJ


Frau Schmidt

1x CACJ

nom. BIS

Best in Show


Indigo

2x CAGCIB

Best in Variety

nom. BIS